PROCEDURI DE ACHIZITIE

ATENTIE! Toate preturile sunt cu T.V.A. de 5%

Cine poate cumpăra proprietăţi cu TVA de 5%? 

Potrivit reglementărilor din Codul fiscal, orice persoană necăsătorită sau familie poate achiziţiona o singură locuinţă cu o cotă redusa de 5%, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

  • în cazul persoanelor necăsătorite – să nu fi deţinut şi să nu deţină nicio locuinţă în proprietate pe care au achiziţionat-o cu cotă de 5%;
  • în cazul familiilor – soţul sau soţia să nu fi deţinut şi să nu deţină, fiecare sau împreună, nicio locuinţă în proprietate pe care a/au achiziţionat-o cu cotă de 5%.

Important! Pentru a se putea aplica TVA-ul redus, de 5%, cumpărătorul trebuie să prezinte o declaraţie pe propria răspundere, autentificată de un notar, din care să rezulte că va utiliza clădirea achiziţionată conform destinaţiei prevăzute de lege şi că îndeplineşte condiţiile impuse de Codul fiscal, amintite mai sus. 

Apartamente Noi in Bacau

Modalități de plată

1, Plată integral.
2. Avans minim 30% urmând ca diferența să fie achitată în momentul predării.
3. Credit direct la dezvoltator. Presupune un avans de minim 30% iar difereța se achită în rate lunare direct la dezvoltator. Perioada de creditare la dezvoltator este de până la 7ani. ( în limita disponibilității )
4. Credit ipotecar. Presupune un avans intre 15% – 30% din valoarea apartamentului, diferența urmând a se achita în rate lunare la bancă.
6. Creditul prin programul Noua Casă este de până la 30 ani, incepând de la finalizarea construcției. Presupune un avans minim de 5% – 15% din valoarea locuintei

Care sunt procedurile ?

1.  Contractul de rezervare.
      Se achită un avans de 1000 Euro, sumă ce face parte din prețul apartamentului ales. Rezervarea se face in prealabil pentru  a bloca un anumit apartament        maxim 30 zile până la momentul semnării antecontractului de vânzare-cumpărare.

2.  Antecontract sau Promisiune de vânzare-cumpărare notarial. 

3.  Contract de vânzare-cumpărare notarial.

 
Vă așteptăm să vă rezervați apartamentul dorit!